Tư vấn Tại nhà

  1. Quy định về chi phí giao hàng
  • Miễn phí Tư vấn tại nhà trong vòng bán kính 30km
  • Phí Tư vấn tại nhà 30-50km là 150.000đ
  • Phí Tư vấn Tại nhà khách hàng các tỉnh = Phí tàu xe đi lại + 300.000đ
  1. Nội dung tư vấn  tại nhà

– Nhân viên tư vấn của Sofa Az có trách nhiệm tư vấn bộ Sofa phù hợp và đẹp với không gian.

– Nhân viên tư vấn mang mẫu da, nỉ cho khách chọn chất liệu màu sắc

– Lên báo giá và kỹ hợp đồng.